Nivalan nuorisotyö

Nuorisopalvelut toteuttaa nuorisolaissa määrätyllä alle 29- vuotiaille tarkoitettuja nuorisotyön perustehtäviä: nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, nuorten aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä nuorten kasvun ja elinolojen parantaminen.

Työn tekemisen perustana on nuorten myönteisen kasvun tukeminen.

Työn tavoitteena on että lapsista ja nuorista kasvaa vastuullisia omasta elämästään, toisistaan ja ympäristöstä huolehtivia kansalaisia.

Nuorisotyömuodot

Nuorisotyönmuotoja Nivalassa on yhteiskunnallinen nuorisotyö, yhteisöllinen nuorisotyö ja yksilöllinen nuorisotyö.

Yhteiskunnallista nuorisotyötä on nuorisovaltuusto toiminta. Nivalassa toimii aktiivinen nuorisovaltuusto joka pyrkii tuomaan esille nuoria koskevia tietoja ja kehittämiskohteita sekä vaikuttaa ja osallistuu nuoria koskeviin päätöksiin.

Yhteisöllistä nuorisotyötä on avoin nuorisotilatoiminta, jossa on ohjattua toimintaa sekä yksilöohjausta. Nuorisotilalla tuettaan nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä ystävyyssuhteita.

Nuorille myös mahdollistetaan kulttuuritapahtumien järjestäminen sekä tuetaan nuorten omaehtoista kulttuuritoimintaa esimerkiksi bändi-iltoja. Nuorisotyössä on painotettu matalankynnyksen toimintaa myös tarjoamalla nuorille halukkaille ilmaisia mahdollisuuksia tutustua eri harrastusmuotoihin kuten uinti, keilaus ja biljardi.

Yksilöllistä nuorisotyötä on se että Nivalaan on saatu viime vuonna nuorten tiedotuspiste joka sijaitsee nuorisotila Kulmauksessa. Se mahdollistaa tiedon tarjoamisen nuorille eri elämänvaiheissa.

Nuorisotyötä ja -politiikkaa toteutetaan moniammatillisesti yhteistyössä paikallisten viranomaisten sekä nuorten, nuorisoyhdistysten ja nuorisotyötä tekevien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Yhteistyötahoina ovat mm. Nivalan Työpajasäätiö (etsivä, nuorisotyö ja työpajatoiminta), Nivalan Liikuntakeskus (urheilu ja liikunta), kansalaisopisto, musiikkiopisto, kirjasto (kulttuuripalvelut), koulut ja seurakunta.

Yhteistyöterveisin
Nivalan kaupungin nuoriso-ohjaaja Eve