Hanke

Hankkeet:

Kasvatamme tulevaisuutta – Koulunuorisotyö Nivalassa

Koulunuorisotyöntekijä Virpi Mehtälä toimii ”Kasvatamme tulevaisuutta – koulunuorisotyö Nivalassa”-hankkeen puitteissa kaikissa Nivalan oppilaitoksissa. Työalueeseen kuuluvat alakoulut, yläkoulu, Jedu ja lukio. Koulunuorisotyöntekijää tapaa myös nuorisotila Kulmauksessa. Koulunuorisotyöntekijällä on omat somekanavat, joista hänet tavoittaa myös helposti.

Koulunuorisotyö on ennaltaehkäisevää toimintaa, joka vastaa nuorten kasvun tukemisessa tarvittaviin asioihin. Työtä tehdään yhteistyössä kaupungin eri toimijoiden ja koulujen henkilökunnan kanssa. Tehtäviin kuuluu mm. oppilaiden tukeminen nivelvaiheissa, ryhmäyttäminen, päihde- ja liikennekasvatus, kouluviihtyvyyden parantaminen ja nuorten osallisuuden lisääminen. Koulunuorisotyöntekijä on turvallinen aikuinen, jota on helppo lähestyä ja hän on läsnä nuoren elämässä.